Productie

Transparantie in uw keten van grondstof tot eindproduct

Voor een consument is het vaak lastig om de complexe reis van boer tot bord te volgen. Het gebrek aan transparantie kan ook leiden tot voedselfraude. Consumenten worden echter steeds kritischer en dat uit zich in hun koopgedrag.

Om levensmiddelen aan te bieden die veilig kunnen worden geconsumeerd, is onder andere toezicht op de hygiëne tijdens het gehele productieproces belangrijk. Net als de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Door de data van diverse partners in de keten aan elkaar te koppelen biedt NASTRAX inzicht in de keten van grondstof tot eindproduct.

Op het HACCP-systeem gebaseerde voedselveilgheidssystemen zoals IFS, FSSC en ISO helpen hierbij door de risico’s per schakel van de keten in kaart te brengen en te beschrijven hoe deze beheerst kunnen worden. Dit is bijzonder nuttig voor alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeders produceren, verwerken of distribueren.

demo-attachment-310-07
Productie

Proces

Process_Productie

1. Ingangscontrole

Controle op temperatuur, luchtvochtigheid bij binnenkomst goederen.

• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• Temperatuurmapping/sensoren
• Draadloze registratie- en bewakingssystemen
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

2. Productieproces

Van grondstof tot eindproduct met controle op productie, verwerking, verpakking, hygiëne, temperatuur, frituuroliekwaliteit en pH-waarden.

• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie
• Productiviteit en efficiency van productie, verwerking en verpakkingsmachines

3. Uitgaande goederen

Controle op temperatuur, locatiebepaling voertuig en ladingbeveiliging.

• Temperatuurmapping
• Draadloze registratie- en bewakingssystemen
• Integratie telematica partners
• Temperatuursensoren
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

Onze HACCP-registratie, beheer & inzicht tool

Registreer en beheer de voedselveiligheid tijdens de productie met de NASTRAX Check tool. Bespaar tijd door sneller en nauwkeuriger te registreren met behulp van onze gebruiksvriendelijke tool. Eenvoudig registreren en beheren is onze basis, het creëren van data gedreven inzichten en optimalisatie van de processen is onze expertise.

NASTRAX Check registratie & beheer tool

Bespaar tijd met digitale registratie & beheer. Deze tool is eenvoudig te koppelen aan diverse meetproducten zoals thermometers en sensoren. Onze hybride tool is geschikt voor zowel mobiel, tablet en desktop en werkt op Android, iOS, Windows en Mac. Modulair, schaalbaar en leverbaar in verschillende talen. De NASTRAX Check tool kan worden afgestemd op de huisstijl van uw bedrijf.

Registratie, beheer & inzicht voor uw hele bedrijf

Data die eenvoudig gekoppeld kan worden aan bestaande data-analysepakketten zoals Power BI. Krijg inzicht in uw bedrijf met behulp van ons aparte Management Portaal door middel van rapportages op bijv. afdelingsniveau. Met behulp van onze NASTRAX Check tool werkt u efficiënt en effectief en beschikt u altijd over een actueel overzicht van al uw verbeterpunten.

Eenvoudig te koppelen met hardware t.b.v. 24/7 realtime monitoring

Meten is weten. Relatief kleine variaties in temperatuur kunnen de houdbaarheid en waarde van verse producten aanzienlijk beïnvloeden. 24/7 realtime monitoring van uw producten en machines zorgt ervoor dat u tijdig kunt ingrijpen en bederf kunt voorkomen. NASTRAX-sensoren leveren een bijdrage aan procesbeheersing, (voedsel)veiligheid en de kwaliteitsverbetering van uw product om de productiviteit en efficiency te verbeteren.

Voeg specifieke taken toe

Om een vlekkeloze bedrijfsvoering te garanderen, bestaat de mogelijkheid om specifieke taken toe te voegen. Uw bedrijfsspecifieke wensen en eisen kunnen desgewenst door ons worden ontwikkeld (hardware & software).

Registratie op werknemer niveau

Weet wie u moet aanspreken als de uitvoering niet voldoet. Maak mensen verantwoordelijk voor hun werk.

Registreer & documenteer in de cloud

Uw registraties & beheer zijn direct beschikbaar voor interne en externe controles. De registraties & beheer worden opgeslagen in de cloud en kunnen eenvoudig worden opgevraagd op locatie, data, taken, rapportages en gebruikers.