Zorg, Ziekenhuis & Farma

Voedselveiligheid

Gezond en vitaal blijven door lekker gezond te eten en te drinken. Daar moet het om draaien in de keukens en restaurants van zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en verpleeg- of verzorgingshuizen.

Registreer en beheer de voedselveiligheid in uw zorgorganisatie met de NASTRAX Check tool conform JCI. Bespaar tijd door digitaal te registreren en te beheren zodat uw medewerkers zich kunnen richten op hun kerntaak: de zorg voor uw patiënten en cliënten.

  • stop met papieren logboeken
  • gebruik een Bluetooth-thermometer voor nauwkeurige metingen
  • vink taken automatisch af in het digitale logboek als ze afgehandeld zijn
  • registreer op werknemer niveau, maak mensen verantwoordelijk voor hun werk
demo-attachment-310-07
Zorg, Ziekenhuis & Farma

Proces

Process_ZZF

1. Ontvangst goederen / ingangscontrole

Controle van temperatuur, verpakking.

• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• Dataloggers
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

2. Opslag en koeling

Controle van hygiëne, kerntemperatuur producten, temperatuur koelingen en koelwerkbanken.

• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• Dataloggers
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

3. Centrale- en afdelingskeuken(s)

Controle van frituuroliekwaliteit, hygiëne, kerntemperatuur maaltijden, temperatuur van koelingen en koelwerkbanken, pH-waarden.

• Dataloggers, ook voor frituur
• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• Frituuroliemeters
• pH-meters
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

4. Uitgifte & presentatie, patiënten catering

Controle van temperatuur door middel van thermometers en sensoren voor o.a. koelvitrines en wandkoelingen, au bain maries, soepketels en broodserveerwagens.

• Dataloggers, ook voor au bain maries en soepketels
• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• pH-meters
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

5. Personeels- en bezoekersrestaurant

Controle van hygiëne, kerntemperatuur van maaltijden, temperatuur van (mobiele) koelvitrines en wandkoelingen, warmhoudbuffetten, au bain maries, soepketels, frituuroliekwaliteit en pH-waarden.

• Dataloggers, ook voor au bain maries en soepketels
• Voedselthermometers
• Infrarood thermometers
• pH-meters
• NASTRAX Check Digitale HACCP- en schoonmaakregistratie

Process_F

Transport, opslag en distributie farmaceutische producten

Voor wie met medicijnen of andere farmaceutische producten werkt, wordt de regelgeving en auditering omtrent opslag steeds strenger. De GDP-richtlijnen verlangen meer aandacht voor bewaarcondities van geneesmiddelen tijdens opslag en distributie. Bovendien krijgen apotheken, ziekenhuizen, zorginstellingen en groothandels in geneesmiddelen advies over bewaarcondities.

Controlerende instanties, maar ook uw klanten, vragen u om aantoonbaar te voldoen aan GDP/GMP of de MDR. Om zeker te weten dat u voldoet aan de gestelde normen, is het van belang om de temperatuur permanent te monitoren. Voorafgaand aan de distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen dient dan ook temperatuurmapping plaats te vinden.

Aan de hand van de resultaten van temperatuurmapping kan worden bepaald welke oplossingen voor permanente monitoring (van o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, druk(verschil), CO2, deurcontactschakelaars en energieverbruik) het meest geschikt zijn voor uw situatie. Oplossingen waarmee afname van houdbaarheid en/of bederf van producten en ineffectief worden van geneesmiddelen voorkomen kan worden.

Met de NASTRAX Check tool kunt u ervoor zorgen dat u voldoet aan de gestelde eisen. Ons monitoringsysteem biedt u 24/7 real-time inzicht in en controle over o.a. medicijnkoelkasten, ambient ruimtes, geconditioneerde ruimtes, transport en isothermische koelboxen.

Borging, controle en validatie van deze processen hebben impact op uw bedrijfsvoering. Stel u bijvoorbeeld voor dat u een batch vaccins niet kunt vrijgeven vanwege ontbrekende data.

Dé digitale oplossing voor temperatuurregistratie van uw voedselveiligheid en farmaceutische producten

De NASTRAX Check tool is een perfecte en gebruiksvriendelijke digitale oplossing om uw organisatie te ontzorgen.

Het NASTRAX Check registratiesysteem verzendt een waarschuwing zodra de ingestelde grenswaarden worden overschreden. Zo kan onmiddellijk worden ingegrepen als een waarde niet voldoet aan de gestelde eisen en blijft de kwaliteit van de zorgproducten gehandhaafd.

Borging, controle en validatie van deze processen 24/7 realtime in één digitaal platform.

Onze HACCP-registratie, beheer & inzicht tool

De handen weer aan het bed! Bespaar tijd door sneller en nauwkeuriger uw voedselveiligheid en transport, opslag en distributie van geneesmiddelen te registreren met behulp van onze gebruiksvriendelijke NASTRAX Check tool. Eenvoudig registreren en beheren is onze basis, het creëren van data gedreven inzichten en de optimalisatie van processen is onze expertise.

NASTRAX Check registratie & beheer tool

Bespaar tijd door digitaal te registreren en te beheren zodat u en uw medewerkers zich weer kunnen richten op hun kerntaak: de zorg voor de patiënten en/of cliënten. Deze tool is eenvoudig te koppelen aan diverse meetproducten zoals thermometers en sensoren. Onze hybride tool is geschikt voor zowel mobiel, tablet en desktop en werkt op Android, iOS, Windows en Mac. Modulair, schaalbaar en leverbaar in verschillende talen. De NASTRAX Check tool kan worden afgestemd op de huisstijl van uw bedrijf.

Registratie, beheer & inzicht voor uw hele bedrijf

Data die eenvoudig gekoppeld kan worden aan bestaande data-analysepakketten zoals Power BI. Krijg inzicht in uw bedrijf met behulp van ons aparte Management Portaal door middel van rapportages op bijv. afdelingsniveau.

Eenvoudig te koppelen met hardware t.b.v. 24/7 realtime monitoring

Meten is weten. Relatief kleine variaties in temperatuur kunnen de houdbaarheid en waarde van (verse) voedselproducten en farmaceutische producten aanzienlijk beïnvloeden. 24/7 realtime monitoring van deze producten zorgt ervoor dat u tijdig kunt ingrijpen en bederf kunt voorkomen. NASTRAX-sensoren leveren een bijdrage aan procesbeheersing, (voedsel)veiligheid en de kwaliteitsverbetering van uw product. Denk hierbij aan de monitoring van de (centrale) keuken, uitgiftebalies, broodserveerwagens en de opslag van koel te bewaren geneesmiddelen zoals vaccins.

Voeg specifieke taken toe

Om een vlekkeloze bedrijfsvoering te garanderen, bestaat de mogelijkheid om specifieke taken toe te voegen. Uw bedrijfsspecifieke wensen en eisen kunnen desgewenst door ons worden ontwikkeld (hardware & software).

Registratie op werknemer niveau

Weet wie u moet aanspreken als de uitvoering niet voldoet. Maak mensen verantwoordelijk voor hun werk.

Registreer & documenteer in de cloud

Uw registraties & beheer zijn direct beschikbaar voor interne en externe controles. De registraties & beheer worden opgeslagen in de cloud en kunnen eenvoudig worden opgevraagd op locatie, data, taken, rapportages en gebruikers.