Opslag & Transport

Wie met voedingsmiddelen werkt, weet dat de regelgeving omtrent opslag en transport strenger wordt. De IFS, BRC & GDP-richtlijnen vragen meer aandacht voor de bewaarcondities van voedingsmiddelen tijdens opslag, overslag en distributie.

NASTRAX biedt diverse oplossingen voor permanente monitoring van o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, druk(verschil), CO2, deurcontactschakelaars en energieverbruik. Oplossingen waarmee afname van houdbaarheid en/of bederf van producten en ineffectief worden van geneesmiddelen voorkomen kan worden.

De temperatuur & luchtvochtigheidstechnologie geeft realtime de (kern)temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid van de lading weer, waarmee aangetoond kan worden of de goederen op de juiste temperatuur zijn opgeslagen, geladen, vervoerd en afgeleverd.

Deursensoren registreren of de deuren open of gesloten zijn. Ongeoorloofd openen van de deur bij bijvoorbeeld diefstal kan hiermee worden aangetoond en geregistreerd.

demo-attachment-310-07

Dé digitale oplossing voor uw temperatuurregistratie

De NASTRAX Check tool is een gebruiksvriendelijke, digitale oplossing waarmee uw organisatie wordt ontzorgd. Ons geautomatiseerde temperatuurmonitoringsysteem biedt u 24/7 real-time inzicht in en controle over het temperatuurgedrag van o.a. geconditioneerde ruimtes, bakwagens, trailers en koelboxen.

Het NASTRAX Check 24/7 temperatuurregistratiesysteem verzendt automatisch waarschuwingen zodra de ingestelde grenswaarden worden overschreden zodat er direct kan worden ingegrepen als de temperatuur niet conform de gestelde eisen is. De kwaliteit van de goederen blijft zo gehandhaafd.

Met onze NASTRAX Check tool zorgen wij er samen voor dat u voldoet aan de gestelde eisen. Borging, controle en validatie van deze processen 24/7 realtime in één digitaal platform.

Onze HACCP-registratie, beheer & inzicht tool

Zorg voor inzicht in locatie en conditie van uw lading met de NASTRAX Check tool. Bespaar tijd en kosten door sneller en nauwkeurig te registreren met behulp van onze gebruiksvriendelijke tool. Eenvoudig registreren en beheren is onze basis, het creëren van data gedreven inzichten en optimalisatie van de processen is onze expertise.

NASTRAX Check registratie & beheer tool

Bespaar tijd met digitale registratie & beheer. Eenvoudig te koppelen met diverse meetproducten zoals thermometers en sensoren. Onze hybride tool is geschikt voor zowel mobiel, tablet en desktop en werkt op Android, iOS, Windows en Mac. Modulair, schaalbaar en leverbaar in verschillende talen. De NASTRAX Check tool kan worden afgestemd op de huisstijl van uw bedrijf.

Registratie, beheer & inzicht voor uw hele bedrijf

Data die eenvoudig gekoppeld kan worden aan bestaande data-analysepakketten zoals Power BI. Krijg inzicht in uw bedrijf met behulp van ons aparte Management Portaal door middel van rapportages op bijv. locatieniveau.

Eenvoudig te koppelen met hardware t.b.v. 24/7 realtime monitoring

Meten is weten. Relatief kleine variaties in temperatuur kunnen de houdbaarheid en waarde van voedingsmiddelen aanzienlijk beïnvloeden. 24/7 realtime monitoring van de opslag en het transport van de producten zorgt ervoor dat u tijdig kunt ingrijpen en bederf kunt voorkomen. NASTRAX-sensoren leveren een bijdrage aan procesbeheersing, (voedsel)veiligheid en de kwaliteitsverbetering van uw product.

Voeg specifieke taken toe

Om een vlekkeloze bedrijfsvoering te garanderen, bestaat de mogelijkheid om specifieke taken toe te voegen. Uw bedrijfsspecifieke wensen en eisen kunnen desgewenst door ons worden ontwikkeld (hardware & software).

Registratie op werknemer niveau

Weet wie u moet aanspreken als de uitvoering niet voldoet. Maak mensen verantwoordelijk voor hun werk.

Registreer & documenteer in de cloud

Uw registraties & beheer zijn direct beschikbaar voor interne en externe controles. De registraties & beheer worden opgeslagen in de cloud en kunnen eenvoudig worden opgevraagd op locatie, data, taken, rapportages en gebruikers.